EL MODERNISME A IGUALADA

En aquest espai presento un estudi general de la incidència que l’estil modernista va tenir a la ciutat d’Igualada.

L’estudi està dividit en tres grans apartats: L’ Arquitectura, L’Interiorisme i Les Arts Gràfiques. Cada un dels aparats estan tractats com a blocs independents.

Espero que us sigui útil i trobeu la informació que busqueu.

Agraïments: Aquest treball ha estat possible gràcies al personal de l’Arxiu Comarcal d’Igualada dirigit per Marta Vives i Sabaté. Al personal de la Biblioteca Central d’Igualada dirigit per Montse Lobato i Just. A Manel Lladó del Departament d’Urbanisme de l’Ajuntament d’Igualada, a Eduard Minobis de la ETSAB, a la col·lecció d’Isidre Quintana i a les aportacions de Teresa Miret i Solé, Al Gremi de la Indústria i la Comunicació Gràfica de Catalunya, al personal de la biblioteca del MNAC i al personal del Museu del Disseny de Barcelona També els propietaris dels edificis que m’ha permès visitar-los i m’han facilitat informació. Per últim agrair a Jordi Gomà i Queraltó pel mestratge en la confecció d’aquesta pàgina.

Gràcies a Antoni Morros i Castelltort per les fotografies.

Abreviatures: ACAN = Arxiu Comarcal de l’Anoia ; AFMI  = Arxiu Fotogràfic Municipal d’Igualada; AMI = Arxiu Municipal d’Igualada; BCI = Biblioteca Central d’Igualada, ETSAB = Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona.

© Pau Llacuna i Ortínez