Les arts gràfiques

Programa del jocs florals del Centre Moral i Instructiu de Sant Josep