L’ Arquitectura

Plànol del mercat cobert projectat per Pau Salvat i Espasa l’any 1905 (ACAN-AFMI)