2.2. Catàleg, fitxes tècniques i descripció dels edificis

A Continuació hi ha la relació dels 61 edificis catalogats en aquest estudi com a modernistes. En cada fitxa hi ha la informació amb l’ordre següent: número de fitxa; renom (si fa el cas) i promotor que fa la construcció; any de construcció i adreça; l’arquitecte o mestre d’obres que va fer el projecte de la construcció.

(Clicant 👉 sobre la paraula «fitxa i número» entraràs a cada fitxa tècnica i a la descripció detallada de cada edifici i clicant 👉 sobre el «nom de l’arquitecte o mestre d’obres» entraràs a la fitxa de cadacun d’ells)

Fitxa 1Cercle Mercantil Industrial i Agrícola – Any: 1899 – Carrer del Clos, 19. Entitat Social . Arquitecte: Francesc de Borja Sellés i Vilaró

Fitxa 2 Francesc Valls i Brufau – Any: 1900 – Rambla de Sant Ferran, 48. Habitatge unifamiliar. Aquitectes: Joan Alsina i Arús

Fitxa 3 Ateneu Igualadí de la Classe Obrera – Any :1900 – Carrer de Sant Pau, 9. Primer Teatre. Arquitecte: Pau Salvat i Espasa . Any: 1910 – Segon Teatre. Arquitecte: Pau Salvat i Espasa

Fitxa 4 Manuel Font – Any: 1901 – Rambla del General Vives, 45. Habitatges familiars . Mestre d’obres: Pau Riera i Galtés

Fitxa 5 Cal Rojas – Miquel Rojas – Any: 1901 – Rambla del General Vives, 17. Habitatges familiars. Mestre d’obres: Pau Riera i Galtés

Fitxa 6 Marià Munguet i Mullerat– Any: 1901 – Carrer de l’Argent, 30. Habitatges familiars. Mestre d’obres: Pau Riera i Galtés

Fitxa 7Cal Ratés – Marià Ratés i Homs – Any: 1901 – Carrer de Sebastià Artés, 8 . Habitatge unifamiliar. Arquitecte: Isidre Pujol i Brull

Fitxa 8 Jaume Mussons i Bisbal – Any: 1902 – Rambla de Sant Ferran, 39. Habitatges familiars. Mestre d’obres: Pau Riera i Galtés

Fitxa 9 – Cal Sabaté – Josep Sabaté i Duran – Any: 1902 – Rambla de Sant Isidre, 37. Habitatge unifamiliar. Aquitectes: Joan Alsina i Arús i Salvador Oller i Pedrol

Fitxa 10 Aleix Gabarró – Any: 1903 – Rambla Nova, 27. Habitatges familiars. Arquitecte: Isidre Pujol i Brull

Fitxa 11 – Josep Vich i Saumell – Any: 1903 – Carrer Nou, 25 Habitatges familiars. Mestre d’obres: Pau Riera i Galtés

Fitxa 12Cal Sistaré – Francisca Sistaré i Gabarró – Any: 1903 – Carrer de la Soledat, 10. Habitatge unifamiliar. Aquitecte: Isidre Gili i Moncunill

Fitxa 13 Agència Igualadina – Francesc Ollé i Malet – Any: 1903 – Rambla de Sant Isidre, 13. Edifici mixt. Aquitecte: Isidre Pujol i Brull

Fitxa 14La Electra Igualadina – Any: 1903 – Carrer del Sol, 54 / Carrer del Rec, 41. Industrial-Electricitat. Arquitecte: Isidre Gili i Moncunill – Any: 1913 – Enginyer: Julio Redondo

Fitxa 15 Josep Bartolí i Ferrer – Any: 1903 – Plaça Castells, 6. Habitatges familiars. Mestre d’obres: Ramon Ribera i Rodríguez

Fitxa 16Cal Massagué – Pere Massagué i Esteve – Any: 1903 – Carrer de la Soledat, 32. Habitatges familiars. Mestre d’obres: Antoni de Faceries i Marimón

Fitxa 17Cal Baster – Llorenç Ferré i Jorba – Any: 1903 – Rambla del General Vives, 3-5. Edifici mixt. Mestre d’obres: Antoni de Faceries i Marimón

Fitxa 18 Domènec Oriol i Capdevila – Any: 1903 – Carrer del Clos, 6. Habitatges familiars. Mestre d’obres: Pau Riera i Galtés

Fitxa 19 L’escorxador – Ajuntament d’Igualada – Any: 1903 – Carrer de Prat de la Riba,45. Industrial – Escorxador. Arquitectes: Pau Salvat i Espasa i Isidre Gili i Moncunill

Fitxa 20Torre de la Cotillaire – MD – Any: 1903 – Passatge d’en Colomer, 5. Habitatge

Fitxa 21 Cal Blai – Josep Farrer i Llopart – Any: 1904 – Rambla de Sant Isidre, 10. Edifici mixt. Arquitecte: Isidre Gili i Moncunill

Fitxa 22 Josep Biosca i Vila – Any: 1904 – Carrer de la Soledat, 53. Habitatges familiars. Mestre d’obres: Pau Riera i Galtés

Fitxa 23Cal Fidel Serra – Fidel Serra i Garrabou – Any: 1904 – Carrer Nou, 10. Edifici mixt. Arquitecte: Isidre Gili i Moncunill

Fitxa 24Cal Barrab – Ca la Mamita – Bonaventura Marià i Prats – Any: 1905 – Carrer Costiol, 9 / Carrer del Roser. Edifici mixt. Arquitecte: Isidre Gili i Moncunill

Fitxa 25Cal Perico – Francesc Vidal i Bisbal – Any: 1905 – Carrer de l’Argent, 34. Edifici mixt. Mestre d’obres: Pau Riera i Galtés

Fitxa 26Escoles Pies – Any: 1905 – Plaça Castells, 10. Escola. Mestre d’obres: Pau Riera i Galtés

Fitxa 27Miquel Ferrer i Roca – Any: 1905 – Carrer de Garcia Fossas, 5. Habitatges familiars. Aquitecte: Isidre Pujol i Brull

Fitxa 28Cal Casadesús – Cal Botet – Francesc Casadesús i Bas – Any 1905 – Rambla de Sant Ferran, 60. Habitatges familiars. Mestre d’obres: Pau Riera i Galtés

Fitxa 29 Mercat cobert de carn La pajarera – Ajuntament d’Igualada – Any: 1905 – (Projecte de l’edifici) Plaça de l’Ajuntament. Mercat cobert. Arquitectes: Pau Salvat i Espasa i Isidre Gili i Moncunill – Any: 1910 (Construcció de l’edifici) Arquitecte: Pau Salvat i Espasa i Isidre Gili i Moncunill

Fitxa 30Francesc Reixacs i Marbres – Any: 1906 – Carrer del Retir, 30. Habitatges familiars. Aquitecte: Modest Feu i Estrada

Fitxa 31JR – Any: 1906 – Carrer de Sant Magí, 14. Habitatges familiars

Fitxa 32Josep Sabaté i Nadal – Any: 1907 – Carrer Nou, 26. Habitatges familiars. Arquitecte: Enric Sagnier i Villavecchia

Fitxa 33Salvador Baliu i Francolí – Any: 1907 – Carrer de Sant Carles/ Cardenal Vives/ Delícies/ Passeig de Mossèn Cinto Verdaguer. Industrial – Fabrica tèxtil. Arquitecte: Isidre Gili i Moncunill – Any: 1910 (Ampliació) Arquitecte: Isidre Gili i Moncunill

Fitxa 34Cal Ratés Marià Ratés i Homs – Any: 1908 – Carrer de Santa Maria, 10. Plaça de Sant Miquel, 8 Habitatges familiars. Aquitecte: Isidre Gili i Moncunill

Fitxa 35 Cal BoladerasJosep Albareda – Any: 1908 – Rambla del General Vives, 39. Habitatges familiars. Mestre d’obres: Josep Masdeu i Puigdemasa

Fitxa 36 Cal Salinas – Salinas y Mussons – Any: 1911 – Carrer d’en Roca, 7. Industrial – Gènere de punt. Arquitecte: Isidre Gili i Moncunill

Fitxa 37Cal Palmés – Antoni Baliu i Badia – Any: 1911 – Carrer de Sant Antoni de Baix, 4. Habitatge unifamiliar. Mestre d’obres: Josep Graner i Prat

Fitxa 38Magí Claramunt i Armejach – Any: 1911 – Plaça Castells, 2. Habitatges familiars. Arquitecte: Francesc López i Pascual

Fitxa 39Agustí Noguera – Any: 1911 – Carrer de la Soledat, 14. Habitatges familiars. Arquitecte: Josep Pausas i Coll

Fitxa 40Josep Vidal i Carulla – Any: 1912 – Passeig de Mossèn Cinto Verdaguer, 100. Solarium. Mestre d’obres: Josep Masdeu i Puigdemasa

Fitxa 41Cal Sabaté – Carme Ferreny i Sabaté vídua de Josep Sabaté – Any: 1912 – Carrer del Sol 24 / Baixada de Sant Nicolau. Industria –Adoberia Arquitecte: Josep Ros i Ros – Any: 1913 (1a. Ampliació). Arquitecte: Josep Ros i Ros – Any: 1919 (2a. ampliació). Arquitecte: Josep Ros i Ros

Fitxa 42 Andreu Company i Calvet – Any: 1912 Passeig de les Cabres, 3. Habitatge unifamiliar. Arquitecte: Ignasi Colomer i Oms

Fitxa 43Cal Monets – Ramon Vives i Maixenchs – Any: 1913 – Carrer de Sant Roc, 10-16 – Passeig de les Cabres, 23. Habitatges familiars. Arquitecte: Josep Pausas i Coll

Fitxa 44Ramon Riba i Torrens – Any: 1913 – Carrer d’Arenys de Mar, 12-14. Industrial – Adoberia. Arquitecte: Ignasi Colomer i Oms

Fitxa 45Cal Balsells – Joan Balcells i Gubern – Any: 1914 – Carrer de Sant Antoni de Baix, 96. Industria – Adoberia. Arquitecte: Ignasi Colomer i Oms

Fitxa 46Cal Rojas – Narcís Rojas i Mas – Any: 1914 – Carrer de Galícia, 9 – Carrer de la Vida, 3. Nau Industrial. Arquitecte: Josep Pausas i Coll

Fitxa 47Josep Bové i Gubianes – Any: 1916 – Carrer de Santa Caterina, 55 – Carrer de la Torre, 22. Industrial – Magatzem de vins. Mestre d’obres: Pere Bosch i Cordela

Fitxa 48Cal Pelfort – Josep Pelfort i Mussons – Any: 1917 – Carrer de Sant Antoni de Baix, 5. Industrial – Adoberia. Arquitecte: Josep Pausas i Coll

Fitxa 49Cal Borraset – Raó social Valls i Borràs – Any: 1917 – (1a. ampliació) Passeig de Mossèn Cinto Verdaguer, 1 -3-Carrer de Santa Caterina, 64-66. Edifici mixt. Arquitecte: Josep Pausas i Coll – Any: 1916 (1a. construcció). Arquitecte: Josep Pausas i Coll – Any: 1920 (2a. ampliació). Arquitecte: Josep Pausas i Coll

Fitxa 50Cal Balsells – Joan Balcells i Gubern – Any: 1917 – Carrer de la Soledat, 70. Habitatge unifamiliar. Arquitecte: Ignasi Colomer i Oms

Fitxa 51 Cal Poncell – Nicolau Poncell i Sitges – Any: 1917 – (1a. construcció) Passeig de Mossèn Cinto Verdaguer, 35. Edifici mixt. Arquitecte: Ignasi Colomer i Oms

Fitxa 52Cal Brunzent – Francesc Aguilera i Aguilera – Any: 1917 – Carrer de Sant Magí, 56. ndustrial-Magatzem. Arquitecte: Josep Pausas i Coll

Fitxa 53Ramon Sala i Ribera – Any: 1919 – Carrer de la Concepció, 4. Habitatge unifamiliar. Arquitecte: Josep Pausas i Coll

Fitxa 54Josep Adzet i Sancho – Any: 1919 – Carrer de Cervantes, 15-17. Habitatge unifamiliar. Arquitecte: Josep Pausas i Coll

Fitxa 55 Francesc Martí i Segarra – Any: 1919 – Carrer de la Creueta, 23. Industrial – Adoberia. Arquitecte: Josep Pausas i Coll

Fitxa 56Francesc Colom i Guix – Any: 1919 – Carrer de la Creueta, 17. Industrial – Adoberia. Arquitecte: Josep Pausas i Coll

Fitxa 57Ramon Albareda i Miquel – Any: 1919 – Carrer de la Creueta, 25. Industrial – Adoberia. Arquitecte: Josep Pausas i Coll

Fitxa 58Francesc Colom i Guix – Any: 1919 – Carrer de la Creueta, 19-21. Habitatge unifamiliar. Arquitecte: Josep Pausas i Coll

Fitxa 59 Cal Barrab – Any: 1919 – Baixada de Sant Nicolau, 1-3. Industrial. Arquitecte: Josep Ros i Ros

Fitxa 60Cal Roure – Joan Valls i Roca – Any; 1920 – Avinguda de Vilanova del Camí, 2. Industrial – Adoberia.

Fitxa 61Mas Margarida – Cal Roure – Joan Valls i Roca – Any: 1920 – Avinguda de Vilanova del Camí, 8. Habitatge unifamiliar.

Passar a ► 2.3. Constants estructurals i decoratives