1.1. Plantejament inicial

D’aquesta època tenim un total de vint-i-dos decoracions, pràcticament totes fetes amb cases que també estan catalogades com a modernistes. Dins aquestes decoracions tretze són sostres pintats en pisos; sis decoracions en portals dels edificis; en deu trobem terres de rajoles hidràuliques i en un de tessel·les.

De totes aquestes decoracions, sols cinc les podem considerar totals, es a dir que van ser concebudes com un sol projecte amb el conjunt de la casa i que ens ha arribat fins avui, de les altres solament en trobem algun element sigui un sostre o un portal, la resta de la decoració no a perdurat.

Si les agrupo per períodes, en el primer (1899-1910) tenim un total de quinze decoracions i del segon (1911-1920) sis decoracions[1].

En el primer període hi un total de deu edificis amb que trobem com a mínim un sostre pintat. De portals en trobem tres, de projectes totals també tres; de terres hidràulics nou. L’únic terra fer de tessel·les es també d’aquest període.

En el segon període els sostres pintats són tres, els portals dos, hi han dos projectes totals i solament un terra hidràulic.

Del primer període tenim informació dels pintors/artesans que hi intervenen.

Com es pot comprovar en el plànol les decoracions que he localitzat són totes en el centre de la ciutat, cap es localitza en el que podríem anomenar l’eixample.

En el centre de la ciutat és on es va desenvolupar el primer període del modernisme Igualadí, mentre que en l’eixample s’hi troben els edificis més rellevants del segon període. Les decoracions per tant són més del primer període.

Passar a► 1.2. Recorregut pels interiorismes més rellevants del modernisme igualadí


[1] Hi ha una decoració al carrer de Sant Magí 24 que no tinc la data.