2.1. Igualada havia tingut botigues modernistes ?

L’existència de la majoria de botigues amb decoració modernista a la ciutat la tenim a partir de les fotografies i dels anuncis en premsa o programes d’activitats, ja que actualment a excepció de les vidrieres de la farmàcia Bausili no en queda cap.

Cada botiga té la seva pròpia decoració sense que hi hagi gaires constants entre elles. Potser l’única coincidència que s’hi pot establir és la influència de l’art nouveau, pel que fa a les línies corbes i la decoració floral.

Com es pot comprovar en el plànol totes les botigues estan en el nucli antic, en aquell moment en centre comercial de la ciutat.

Passar a ► 2.2. Catàleg, fitxes tècniques i descripció de les botigues