5. Bibliografia (Interiorisme)

A

-Àlvarez Gonzàlez, Teresa – Enrique Martínez i Glera, Los Azulejos de la casa Garrigosa de Logroño, una muestra del modernismo catalán, Inclós en Tradición y Modernidad. La Ceràmica en el modernismo. Recull de ponències del IX Congreso Anual de la Asociación de Ceramologia.  Actes del Congrés. Espluges de Llobregat, 2004

Anoia, L’, Inventari de Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. Generalitat de Catalunya-Departament de Cultura. Barcelona, 1997

Anuario de la Asociación de Arquitectos de Catalunya para 1900, 1923 i 1928

Art català, L’, F.P. Verriè (Realització tècnica). Editorial Aymà. Barcelona, 1958

B

-Ball i Mateu, Miquel, Senyora i Majora de la ciutat. Ajuntament d’Igualada, Igualada 1990

-Brech, Martí, Barro y Arte, “El Igualadino”. Igualada 17 de setembre de 1893, any 1, n. 20,

-Bisbal i Sendra, Maria Antònia-Maria Teresa Miret i Solé, Diccionari Biogràfic d’Igualadins. Fundació Salvador Vives i Casajuana. Barcelona, 1986

-Bracons i Clapés, Josep, Els medievalismes en l’arquitectura modernista.  Dins “El Modernisme” Francesc Fontbona (Direcció). A l’entorn a l’arquitectura. Volum 2.  Edicions l’Isard. Barcelona. 2002

-Bravo, Isidre, L’Escenografia Catalana. Diputació de Barcelona. Barcelona, 1986

C

-Calzada i Martí, Anna, Una pintura amb motius wagnerians a l’Ateneu Igualadí. Revista d’Igualada, núm. 19. Anoia, abril de 2005.

-Carner, Antoni, Un pintor Igualadí – Gaspar Camps 1874-1942. CECI. Igualada, 1953

-Castillo Álvarez-Cedrón, María Dolores del, Cent obres Modernistes d’Igualada. Ajuntament d’Igualada-Fundació Caixa de Manresa-Publicacions de l’Abadia de Montserrat. Barcelona, 2000

-Castillo, Homero, Estudios críticos sobre el modernisme. Editorial Gredos. Madrid, 1974

-Cirici i Pellicer, Alexandre, El arte mordernista catalán. Editorial Aymà. Barcelona, 1951

-Cirici i Pellicer, Alexandre, Les arts decoratives Dins “L’art Català contemporan” Enric Jardí (Direcció). Edicions 62. Barcelona 1975

-Cirici i Pellicer, Alexandre, Alexandre de Riquer capdavanter de correntites, Dins el llibre, Alexandre de Riquer l’home, l’artista, el poeta. Comissió organitzadora de l’homenatge a Alexandre de Riquer. Calaf, 1978

D

E

El casc antic d’Igualada – Evolució arquitectònica i urbanística. M.I.Ajuntament. Igualada, 1978

-Equip-5, Nº21 Edificis modernistes al casc antic.” Igualada Periódico del Anoia”. Igualada 14 d’octubre de 1978. n. 2527

-Escala i Romeu, Glòria, L’herència d’Alphonse Mucha a Catalunya: Gaspar Camps i Junyent (Igualada 1874-Barcelona 1942). “Revista de Catalunya 184”. Barcelona maig de 2003.

F

-Fahr-Becker, Gabriele, El Modernisme. Editorial Könemann. Colonia, 1996

-Fernàndez i Subirana, Marcial, Visita a la Basílica de Santa Maria d’Igualada. Fundació Sant Crist d’Igualada, Igualada, 1992

-Fontbona, Francesc-Francesc Miralles, Història de l’Art català Volum VII – Del Modernisme al Noucentisme 1888-1917.  Edicions 62. Barcelona, 1985

G

-Galtés i Lliró, Maria del Carme, Josep Galtés i Cardús (1877-1932) Pinzellades de la vida de l’artista. “Revista d’Igualada”. Anoia  Abril de 2012. n. 40 

-Galtés i Lliró, Maria del Carme. Josep Galtés i Cardús: El Modernisme a Igualada. “El Cercle”. Època III  Barcelona 1 de juny de 2010. n.4

-Garcia i Clavero, Manuel, La V Exposición Internacional de Belles Arts i Indústries Artístiques. Departament d’Història de l’Art – Universitat de Barcelona, Treball de Màster 2015-2016 NIUB 15388472

-García-Martín, Manuel, Relieves escultóricos de Barcelona. Catalana de Gas y Electricidad S.A. Imp. Vila Sala Hnos . Barcelona, 1983

H

J

L

-Llacuna i Ortínez, Pau, Miquel Llacuna i Alemany – La recerca dels traç 1915-1967. Ajuntament d’Igualada, Igualada, 2016

-Llacuna i Ortínez, Pau. Pere Massagué i Colom, Terrissaire d’ofici, escultor d’afició. “Revista d’Igualada”. Anoia Abril 2001. n.7

-Llacuna i Ortínez, Pau, Itineraris per Igualada-El nucli antic i el Rec. Volum 1. Ajuntament d’Igualada-Òmnium Cultural. Igualada, 1995

-Llacuna i Ortínez, Pau, Itineraris per Igualada-L’eixample i les foristeries, Volum 2. Ajuntament d’Igualada-Òmnium Cultural. Igualada, 1996

-Llacuna i Ortínez, Pau, L’Arquitectura Modernista a Igualada. CECI. Miscellanea Aqualatensia/3. Igualada, 1983

-López i Pérez, Fàtima i Marta Saliné i Perich, El Modernisme i les flors. De la natura a l’arquitectura. Museu Esplugues de Llobregat. Museu d’Art de Cerdanyola. Diputació de Barcelona. Barcelona, 2019

M

-Macià,Teresa. Paraments i revestiments en l’arquitectura modernista, Dins “El Modernisme” Francesc Fontbona (Direcció). A l’entorn a l’arquitectura. Volum 2.  Edicions l’Isard. Barcelona. 2002

-Mercader, Joan, La ciutat d’Igualada. Editorial Barcino. Barcelona, 1953

-Miret i Solé, M. Teresa, Cercle Mercantil Industrial i Agrícola – Història. Cercle Merctantil.  Igualada, 1997

-Miret i Solé, Ma. Teresa-Marta Vives i Sabaté, L’Arquitecte Colomer, Ignasi Colomer i Oms (1878-1967). Catàleg de l’exposició. Igualada, 2008.

-Morris, Wiliam, Arte i Sociedad industrial. Fernando Torres editor. Valencia, 1870

-Morris, Wiliam, Las artes Menores.  Centellas. Barcelona, 2018

N

O

P

-Prat Vives, Caterina, Ca la mamita, un edifici modernista al cor d’Igualada. “Revista d’Igualada”. Anoia desembre 2008. n. 30

-Pujadas, Anna, La decoració en els edificis modernistes catalans i els tractats d’arquitectura. ” Locus Amaenus”. Barcelona, 1998-1999. n.

R

-Ràfols, Josep Francesc, Diccionario Biográfico de Artistas de Catalunya. Editorial Millà. Barcelona 193. Volum. 2

-Ràfols, Josep Francesc, Modernismo y Modernistas. Edicions Destino. Barcelona, 1949

-Riba i Gumà, Salvador, L’Ateneu Igualadí de la classe obrera 1863-1939. Ateneu Igualadí. Igualada, 1988

RITMES – Josep Campeny Santamaria. Catàleg de l’exposició. Textos: Lídia Català i Bover, Salvador Oliva i March. Museu de la pell d’Igualada i Comarcal de l’Anoia. Igualada, 2020.

S

T

-Torras i Ribé, Josep Maria, Igualada, Dins l’obra Història de l’Anoia. Edicions Selectes. Manresa, 1968

U

V

-Vila-Grau, Joan, Les vidrieres modernistes catalanes. “Revista Sant Jordi” Desembre 1974. n. 94

X

Y

Z