4.1. Llibres i opuscles

A Igualada, en aquesta època, hi ha una escassa edició de llibres d’estil modernista. En total es pot parlar, se’n generosos, de quatre publicacions: Procedimiento Iris (1901), Efemérides Igualadines (1906), la Història d’Igualada,(1907-1908) i la Monografia histórica y folk-lórica del culte dels igualadins á la Mare de Déu (1908). La resta de publicacions que catalogo en aquest apartat són menors, es tracten de reglaments, memòries, transcripció de conferències, algun que altre tema històric i les bases dels emprèstits que l’Ajuntament va fer en aquells anys. 

La publicació que realment podem considerar modernista és la Història d’Igualada, pels il·lustradors i per la forma de composició de les pàgines, barrejant, en molt casos, el text i la il·lustració, característica pròpia del modernisme[1].

Pel que fa als llibres Efemérides Igualadines i  Monografia histórica y folk-lórica del culte dels igualadins á la Mare de Déu les característiques modernistes estan a la portada.  El Procedimiento Iris, és un petit opuscle, que com es veurà, té la seva característica modernista en un dibuix. La resta de publicacions s’inclouen aquí per la utilització de les tipografies pròpies de l’època.

Si bé en els llibres hi ha una clara voluntat de seguir l’estil el voga, en el cas de les altres publicacions, com en molts d’altres impresos, segurament era l’impressor el que triava els tipus de lletra i feia el disseny general.

Passar a ►4.2. Procedimento Iris


[1] Eliseo Trenc Ballester, Les arts gràfiques de l’època modernista a Barcelona.. Gremi d’Indústries Gràfiques de Barcelona, Barcelona, 1977 p. 37-38