4.5. Monografia histórica y folk-lórica del culte dels igualadins á la Mare de Déu

Autor: Gabriel Castellà i Raich
Monografía histórica y folk-lórica del culte dels igualadins á la Mare de Déu
Igualada, 1908
Est. Tip. De Nicolau Poncell
Coberta + 151 pàgines
Coberta: 3 Tintes (Verda, vermella i negra)
Portada: 2 Tintes (Vermella i negra)
Interior: 1 Tinta (Negra)
210+130 mm.
Relligat amb rústica cosit
BCI 232 CAS

Història

Tal com diu portada del llibre, aquest treball va ser premiat en el Joc Florals del Centre Moral i Instructiu de Sant Josep l’any 1904. Es va publicar l’any 1908 coincidint amb les festes celebrades en l’any jubilar de la Immaculada.

Característiques:

Coberta: Composició simètrica centrada en un òvul on hi ha una reproducció de la Immaculada Concepció. Està envoltada de dos rams de flors de llargues tiges que baixen entrellaçant-se i deixant un espai per al títol del llibre[1].

Interior: Té una estructura de text compacte. Portada: el títol del llibre centrat i en vermell amb Tipografia Caratteri di Fantasía de la foneria Paolo Albé & Figlio.

Passar a ► 4.6. Altres publicacions


[1] Aquesta mateixa composició la trobem en una estampa del l’Escola Nocturna de la Joventut Seràfica de l’any 1920 i la mateixa decoració-sense la imatge de la Immaculada- el trobem Portada: del catàleg de la foneria de J. G. Schelter & Giesecke-Leipzig, editat a Paris el 1900