4.6. Altres publicacions

Edita: Alcaldía Constitucional de Igualada
Reglamento para el Servicio de Higiene especial y vigilancia de la prostitución
Igualada, 1904
Establecimiento Tipográfico de Nicolás Poncell
Coberta + 12 pàgines
219×145 mm.
Tota la publicació: 1 Tinta (Negra)
Relligat amb grapa
ACAN – Petit Imprès 35 Adm. Pública Ajuntament

Característiques: Coberta i interior: Paper de color salmó amb el text compacte. Tipografia tipus Grotesca Fantasía i Grotesca Modernista de la foneria Antonio López.


Edita: Ayuntamiento Constitucional de Igualada
Empréstito de 150.000 pesetas
Igualada, 1904
Tipografía de la Viuda de M. Abadal
Coberta + 16 pàgines
Tota la publicació: 1 Tinta (Negra)
206×150 mm.
Relligat amb grapa
ACAN – Petit Imprès  Administració Local-Ajuntament

Característiques: Coberta i interior: Coberta de paper de color salmó. Tipografia Grostesca Fantasía de la foneria Neufville i Fantasía Hispano Americana de la foneria Antonio López.


-Edita: Centre Autonomista
Estatuts
Igualada, 1904
Tipografia Viuda de M. Abadal
Coberta + 8 pàgines
205×130 mm.
Coberta: 3 Tintes (Vermella, groga i negra)
Relligat amb grapa
ACAN – AMI Lligall 1906/A (Sociedades) – AMI 545

Característiques: Coberta: L’escut d’Igualada centrat amb un fons de la senyera a color. El nom de l’entitat amb tipografia Grotesca Fantasía de la foneria Neufville. Interior: Caplletra i tipografia Grotesca Fantasía de la foneria Neufville i Fantasía Hispano Americana de la foneria Antonio López.


-Autor: Pau Salvat i Espasa
L’Instrucció y l’Educació baix el punt de vista social
Ateneu Igualadí de la Classe Obrera
Impremta de la Vídua de M. Abadal
Coberta + 31 pàgines
Coberta: 2 Tintes (Vermella i or)
Interior: 1 tinta (Negra)
205×135 mm.
Relligat amb grapa
BCI – Fons local – núm 0 Folklore – Associacions /Ateneu Igualada

Història: És la transcripció de la conferència que va fer Pau Salvat i Espasa[1] en motiu del 40è aniversari de la fundació de l’Ateneu, el 24 d’agost de 1903.

Característiques: Coberta: Cartonet de color gris. Tipografia Grotesca Fantasía de la foneria Neufville. Interior: Té una estructura de text compacte. Tipografia Grotesca Fantasía  i orla Viñas de la foneria Neufville.


-Edita: Ayuntamiento de Igualada
Reglamento para su régimen interior
Impremta de la Viuda de M. Abadal
Igualada 1905
Coberta + 16 pàgines
206×150 mm.
Coberta: 1 Tinta (Vermella)
Interior: 1 tinta (Negra)
Relligat amb grapa
ACAN – Petit Imprès  Administració Local-Ajuntament

Característiques: Coberta: Cartonet de color rosat[2]. Tipografía Grotesca Fantasía de la foneria Neufville i Fantasía Hispano Americanade la foneria Antonio López.


-Edita: Ayuntamiento Constitucional de Igualada
Proyecto de Empréstito de 110.000 pesetas
Igualada, 1909
Imprenta de la Viuda de M. Abadal
Coberta + 16 pàgines
210×150 mm.
Tota la publicació: 1 Tinta (Negra)
Relligat amb grapa
ACAN – Petit Imprès  Administració Local-Ajuntament

Característiques: Interior: Té una estructura de text compacte. Tipografia Grostesca Fantasía  de la foneria Neufville. Caplletra i tipografia Fantasía Hispano Americana de la foneria Antonio López.


-Autor: Luis de Zulueta[3]
El Alma de la Escuela
Ateneu Igualadí de la Classe Obrera
Igualada, 1910
Impremta de la Vídua de M. Abadal
Coberta + 23 pàgines
Coberta: 1 Tinta (Vermella)
Interior: 1 Tinta (Negra)
200×135 mm.
Relligat amb grapa
BCI – Fons local – núm 0 Folklore – Associacions /Ateneu Igualadí

Història: És la transcripció de la conferència que va fer Luís de Zulueta en motiu del 47è aniversari de la fundació de l’Ateneu Igualadí l’any 1910.

Característiques: Interior: Té una estructura de text compacte. Tipografia Grotesca Fantasía  de la foneria Neufville i la tipografia Fantasía Hispano–Americana de la foneria Antonio López. 


-Edita: La Económica
Memória Llegida en la Junta General de socis de l’Económica
Igualada, 1910
Tip. De la Vídua de M. Abadal
Coberta + 8 pàgines
215×135 mm.
Tota la publicació: 1 Tinta (Negra)
Relligat amb grapa
BCI – Fons local – núm. 33 Economia/Cooperatives/La Económica

Característiques: Interior: Té una estructura de text compacte. Tipografia Grotesca Fantasía  de la foneria Neufville. Caplletra


Edita: Sindicat de Vinyaters  d’Igualada
Memòria inventari-balanç
Igualada, 1925
Impremta Abadal
Coberta + 16 pàgines
206×110 mm.
Tota la publicació: 1 Tinta (Negra)
Relligat amb grapa
BCI – Fons local – núm. 33 Economia/Sindicats/Sindicat Vinater Igualada

Característiques: Coberta: El nom de l’entitat amb tipografia Grotesca Fantasía[4] de la foneria Neufville. Caplletra

Passar a ► 5. Marques


[1] Pau Salvat i Espasa era l’arquitecte municipal d’Igualada i qui va projectar el teatre de l’Ateneu.

[2] Es poden trobar exemplars en cartonets d’altres colors

[3] Luis de Zulueta i Escolano (1878-1964) El 1910 es doctorà en filosofia i lletres a la Universitat Central de Madrid després d’ampliar estudis a París i a Berlín. Vinculat al republicanisme catalanista, el 1905 fou elegit regidor de l’Ajuntament de Barcelona i el 1910, després d’integrar-se a la Unió Federal Nacionalista Republicana fou elegit diputat per Barcelona. El 1912 fou nomenat Catedràtic d’Història de la Pedagogia a  l’Escola Superior de Magisteri a Madrid i ingressà al Partido Reformista de Melquíades Álvarez. Amb aquest partit fou elegit diputat per Madrid a les eleccions del 1919 i per Pontevedra a les de 1923. Oposat a la dictadura de Primo de Rivera es va exiliar a Méxic, on el 1927 fou professor a la seva Universitat, i després a l’Havana (Cuba). Quan es va proclamar la Segona República Espanyola va tornar i recuperà la seva tasca com a professor de pedagogia a la Universitat de Madrid. Fou elegit diputat republicà independent per Badajoz a les eleccions de 1931. Manuel Azaña el va nomenar ministre de l’Estat de desembre de 1931 a juny del 1933, i després fou ambaixador republicà a Berlín(1933-1934) i al Vaticà (1936). Quan esclatà la Guerra Civil Espanyola, el Vaticà va reconèixer al govern franquista, raó per la qual es va exiliar a Colòmbia on el 1937 fou nomenat catedràtic de la Universitat de Bogotà. Després de la mort de la seva esposa el 1955 marxà a Nova York, on va morir el 1964.  

(https://ca.wikipedia.org/wiki/Llu%C3%ADs_de_Zulueta_i_Escolano consulta feta el juliol de 2021)

[4] Aquesta mateixa entitat utilitza aquesta lletra en les memòries del 1926 i 1928