5.2. Relació per ordre cronològic de les entitats, institucions i empreses amb marques modernistes

1904 – Sociedad de Obreros Curtidores – Entitat – Marca tipogràfica- Capçalera de paper de carta amb tipografia Grotesca Fantasía de la foneria Neufville   (ACAN – AMI Lligall 1904/G (Sociedades) – AMI 535)

1905 –  Centre Autonomista – Entitat – Marca tipogràfica – Capçalera de paper de carta amb tipografia Grotesca Fantasía de la foneria Neufville (ACAN – AMI Lligall 1905/G (Sociedades) – AMI 543)

1905 – Centre Moral Instructiu de Sant Josep – Entitat – Marca tipogràfica – Capçalera de paper de carta amb tipografia Grotesca Fantasía de la foneria Neufville (ACAN – AMI Lligall 1905/G (Funciones y festejos) – AMI 543)

1906 – Impremta Abadal – Empresa – Composició circulat amb lletres de formes corbes (BCI – Fons local – núm 0 Folklore – Associacions /Ateneu Igualadí)

1907 – Alcaldia d’Igualada – Institució – Marca tipogràfica – Capçalera de paper de carta amb tipografia Grotesca Fantasía de la foneria Neufville  (ACAN – AMI Lligall 1907/D (Funciones y Festejos) – AMI 554)

1907 – Ayuntamiento Constitucional de Igualada –  Institució – Marca tipogràfica – Capçalera de paper de carta amb tipografia Grotesca Fantasía de la foneria Neufville (ACAN – AMI Lligall 1907/D (Funciones y Festejos) – AMI 554)

1907 – Impremta Puget – Empresa – Marca amb il·lustració – Dibuix en forma circular en el centre hi ha el nom de la impremta dins una llegenda en voltada imatges al·legòriques a l’ofici i l’escut de la ciutat (Exposició Històrica de la Guerra de la Independencia á Catalunya Catálech – ACAN – AMI – AMI Fons Gabriel Castellà – Impresos 1913-1920)

1907 – La Lumbrera de Igualada – Entitat – Marca tipogràfica – Capçalera de paper de carta amb tipografia Grotesca Fantasía de la foneria Neufville (ACAN – AMI Lligall 1907/D (Funciones y Festejos) – AMI 554)

1908 – Centre Nacionalista Republicà – Entitat – Marca amb il·lustració – Circular, amb l’escut de Catalunya en el centre envoltat del nom de l’entitat amb lletres de formes corbes (ACAN -AMI Lligall de 1908/C (Sociedades) AMI 559)

1908 – Comissió organitzadora de l’Exposició Històrica de la guerra de la Independència a Catalunya – Entitat – Marca amb il·lustració – Composició asimètrica centrada en l’escut de la ciutat envoltat de decoració floral amb el llorer com element distintiu. A la part superior una llegenda amb el títol de les festes. A la part baixa una altra llegenda amb el nom de la ciutat, al cantó esquerra els dates 1808-1908 – Autor: Alexandre Cardonets i Cazorla (BCI – Fons local – núm 35 Adm. Pública/Ajuntament Igualada/fins 1939)

1909 – La Económica – Empresa – Marca amb il·lustració – Segell de goma – El nom de l’entitat envoltat de formes ondulades asimètriques (ACAN – AMI Lligall 1909/C (Sociedades) – AMI 569)

1910 – Orfeó del Noya – Entitat – Marca amb il·lustració – L’escut d’Igualada envoltat del nom de l’entitat i elements musicals – Autor: Pere Borràs i Estruch (ACAN – AMI Lligall 1910/C (Funciones y Festejos) – AMI 572)

1911 – Centro Gremial – Entitat – Marca tipogràfica – Capçalera de paper de carta amb tipografia Grotesca Modernista de la foneria Paolo Albé & Figlio  (ACAN – AMI Lligall 1911/B (Sociedades) – AMI 578)

1912 – Impremta Poncell – Empresa – Marca amb il·lustració – Dibuix circular en el centre imatges al·legòriques a l’ofici, decoració geomètriques i florals més el nom de la impremta que l’envoltem – Autor: Joaquim Renart i García(BCI-Fons local-núm. 39 Folklores-Festa Major d’Igualada)

1912 – Joventut Conservadora[1] – Entitat – Marca amb il·lustració – Segell de goma – Té una forma apaïsada té el nom de l’entitat està envoltat de formes ondulades simètriques florals estil Secessió (ACAN – AMI Lligall 1912/C (Sociedades) – AMI 587)

1912 – Cámara Argrícola de Igualada y su Comarca – Empresa – Marca amb il·lustració – L’escut de d’Igualada amb una corona de caràcters gòtics, sota del qual hi ha una falç i unes espigues. El nom de l’entitat envolta el conjunt que te forma romboïdal – Autor: Pere Borràs i Estruch (ACAN -AMI Lligall de 1913/E (Funciones y festejos) AMI 594)

1914 – Ateneu Igualadí de la Classe Obrera – Entitat – Marca amb il·lustració – Consta de dues parts, la superior amb l’escut d’Igualada amb una gran corona allargada i una abundant decoració floral que envolta en arabesc. Sota l’escut d’Igualada un rusc emblema de l’Ateneu. El nom de l’entitat està repartit entre la part superior al costat de la corona i la inferior sota el rusc – Autor: Pere Borràs i Estruch (BCI – Fons local – núm 0 Folklore – Asocciacions /Ateneu Igualadí – Portada de la publicació de les noces d’or de l’Ateneu)

1914 – Centro Católico de Obreros de Igualada – Entitat – Marca amb il·lustració – Segell de goma – Està centrat amb una creu, hi ha l’anagrama de Maria i els dos anagrames de Jesús (IHS-IHP). L’envolta el nom de l’entitat amb lletres corbes – Autor: Ignasi Colomer i Oms (atribuït)[2] (ACAN-AMI Lligall 1914/F (Funciones y festejos) – AMI 602)

1914 – Junta del Hospital de Igualada – Institució – Marca tipogràfica – Caplletres de la foneria Neufville  i tipografia Fantasía Hipano-Americana de la foneria Antonio López (ACAN -AMI Lligall de 1907/D (Funciones y festejos) AMI 554)

1915 – Apostolat de l’Oració[3] – Entitat – Marca amb il·lustració – Circular amb el dibuix d’un cor, sobre el fons de les quatre barres, en el centre, l’envolta la llegenda «Adveniat regum tuum» i una decoració floral que recorda una corona d’espines (ACAN – AMI Fons Cardona 1903-1945)

1915 – Asociación de Propieatrios de Fincas Urbanas Igualada – Entitat – Marca amb il·lustració – Circular centrat  en l’escut d’Igualada amb una decoració floral i la llegenda: «Res ubicumque sit pro domino suo clamant». El nom de l’entitat voreja tota la circumferència amb unes lletres de tipus gòtic – Autor: Pere Borràs i Estruch – ACAN-AMI Fons Cardona 68-72)

1916 – Sociedad de Obreros Metalúrgicos – Entitat –Marca tipogràfica- Capçalera de paper de carta amb tipografia Grotesca Fantasía de la foneria Neufville (ACAN – AMI Lligall 1916/G (Sociedades) – AMI 617)

1918 – Caixa d’Estalvis d’Igualada – Empresa – Marca amb il·lustració – Circular amb l’escut d’Igualada al centre sobre un corn de l’abundància i una guardiola. Té una decoració geomètrica i floral – El nom de l’entitat voreja en conjunt – Autor: Pere Borràs i Estruch (ACAN – AMI – Fons Gabriel Castellà – Impresos 1913-1920)

1923 – Esquerra Catalana d’Igualada – Entitat – Marca amb il·lustració – L’Estelada al centre amb decoracions lineal ondulades a cada cantó. El nom de l’entitat es reparteix entre la part superior i la inferior (ACAN-AMI Lligall 1923/G (Sociedades) – AMI 666)

1930 – Gremio de Expendedores de Tocino – Entitat – Marca amb il·lustració – Segell de goma – Allargat amb el nom de l’entitat en el centre d’unes decoracions geomètriques i florals simètriques (ACAN-AMI Lligall 1930/C (Sociedades) – AMI 710)

Passar a ► 6. Cartells


[1] En la marca original està escrit “Juventut”

[2] Atribueixo aquesta marca a Ignasi Colomer per les formes de les lletres molt similars a la capçalera que va realitzar per a la publicació periòdica Propaganda

[3] En l’original està escrit “Apostolat de la Oració”