7.4. Anàlisis d’altres publicacions periòdiques amb elements modernistes

En aquest apartat faig un repàs d’altres publicacions periòdiques, que no tenint la capçalera modernista, en el seu interior tenen alguns elements propis de l’estil. En general es tracta de tipografies i molt concretament de la Grotesca Fantasía, que s’utilitzarà fins molt enllà traspassant, fins i tot, el període pròpiament modernista.

EL BISTURI
Periòdic intermitent de sanejament moral que assajarem sempre que mostri cangrena l’organisme social igualadí
Mensual
Any: 1907 (Sols van sortir dos números)
Impremta Empremta Abadal[1]

Interior: Utilització de la tipografia Grotesca Fantasía  de la foneria Neufville per als titulars.[2]


STELO KATALUNA
Monata Revuo pri Scienco, Arto, kaj Esperanta movado
Mensual
Anys: 1908
Impremta Nicolau Poncell[3]

Portada del primer número: En primer número va tenir una sobrecoberta amb un decoració geomètric-floral amb d’estil Secessió[4].


IGUALADA RADICAL
Quincenal Republicano – Periódico Republicano[5]
Quinzenal
Any 1909 – 1915
Impremta Abadal – Imprenta Cordoniu i Miranda[6].

Portada: Entre el 1909 i el 1914, generalment coincidint amb la Festa Cívica que es feia el mes de juliol, utilitza a la portada orles lineals de formes corbes, generalment amb el text centrat[7].

Interior: Utilitza la tipografia Grotesca Fantasía de la foneria Neufville per als titulars i les seccions.


EL OBRERO MODERNO
Periòdico bimensual, órgano de las Sociedades Obreras de la Comarca
Quinzenal – Mensual
1909 – 1918 
Impremta Abadal[8]

Interior: Utilitza la tipografia Grotesca Fantasía de la foneria Neufville per als titulars i les seccions.


GATZARA
Periòdic humorístic
Quinzenal
Any 1910
Impremta la Modernista i després Impremta Puget[9]  

Capçalera: Dibuix de caire humorístic de Pere Borràs i Estruch [10]

Il·lustracions: En el número del 13 de febrer de 1910, a la pàgina 5, hi trobo una il·lustració, que després es va utilitzar en altres elements d’arts gràfiques[11], que representa el cap d’una dona amb el cabells ondulats acabats amb unes cares de lleó[12].  


EL COMERCIAL VINICOLA ESPAÑOL
Órgano por abonamento, especial para comerciantes en vinos y frutas establecidos en Alemania y Suiza, de caràcter puro comercial
Quinzenal
Any 1911 – 1912
Impremta Abadal[13]

Interior: En els cinc números que he pogut consultar, hi ha la utilització de la tipografia Grotesca Fantasía de la foneria Neufville i la tipografia Hispano Americana de la foneria Antonio López per als titulars. També s’utilitzen orles florals de la foneria Neufville per als anuncis  [14].


LOS GREMIOS DE IGUALADA
Revista mensual, órgano del Centro Gremial
Mensual
Any 1914 – 1916
Impremta Codorniu Miranda[15]

Capçalera il·lustrada: El subtítol està fet amb una tipografia semblant a la Grotesca Fantasía.

Interior: Utilització de la tipografia Colon Fantasía de la foneria Antonio López[16].


ACTUACIÓ
Periòdic mesetal de propaganda netament catalanista
Mensual
Any 1919 – 1921
Impremta Poncell[17]

Interior: Utilitza la tipografia Grotesca Modernista de la foneria Antonio López. També trobo orles lineals i forals en la secció dels anuncis[18].


LA PROTESTA
Periódico quincenal sindicalista, órgano de las Sociedades Obreras de la comarca
Quinzenal
Any 1919 – 1920
Impremta Codorniu Miranda[19]

Interior: Utilització de la tipografia Grotesca Fantasía de la foneria Neufville en el subtítol de la publicació


EL DEFENSOR DEL NOYA
Setmanal Independent
Setmanal
Any  1920 – 1921
Impremta Moderna[20]

Interior: Utilització de la tipografia Grotesca Fantasía de la foneria Neufville per alguns titulars.[21]

Passar a ► 8. Anuncis


[1] Teresa Miret i Solé, La prensa a Igualada (1808?-1982),  Volum 1, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Barcelona 1983, p. 169

[2] El Bisturi, Any 1, Igualada, 20 de juliol de 1907, núm. 1, p. 1

[3] Teresa Miret i Solé, La prensa a Igualada (1808?-1982),  Volum 1, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Barcelona, 1983, p. 177

[4] Stelo kataluna,  Any 1, Igualada 1 de gener de 1908, núm. 1. p

[5] A partir del n. 66 i fins el final

[6] A partir del núm. 119 – Teresa Miret i Solé, La prensa a Igualada (1808?-1982),  Volum 1, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Barcelona, 1983, p. 188

[7] Igualada Radical, Any 2, Igualada 16 de juliol de 1910, núm. 16, p.1

[8] Teresa Miret i Solé, La prensa a Igualada (1808?-1982),  Volum 1, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Barcelona, 1983, p. 193

[9] Teresa Miret i Solé, La prensa a Igualada (1808?-1982), Volum 1, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Barcelona 1983, p. 201

[10] El propi autor ho diu en uns escrits autobiogràfics que es conserven en el seu arxiu personal

[11] El podem trobar també en una programa d’una conferència de l’Ateneu Igualadí (1912); en un cartell del Centre Moral i Instructiu de Sant Josep (1912)  i en un programa de caramelles de la Bandera Negra (1926)

[12] Gatzara, Any 1, Igualada 13 de febrer de 1910, núm. 1, p.5 – El mateix gravat es repeteix amb el número del 15 de març de 1910 també per encapçalar una poesia. 

[13] Teresa Miret i Solé, La prensa a Igualada (1808?-1982),  Volum 1, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Barcelona, 1983, p. 209

[14] El Comercial Vinícola Español, Any 1, Igualada 16 d’agost de 1911, núm. 16, p. 7-8

[15] Teresa Miret i Solé, La prensa a Igualada (1808?-1982),  Volum 1, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Barcelona, 1983, p. 238

[16] Los Gremios de Igualada, Any 1, Igualada 1 de gener de 1914, Núm. 1, p.1

[17] Teresa Miret i Solé, La prensa a Igualada (1808?-1982),  Volum 1, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Barcelona, 1983, p. 290

[18] Actuació, Any 1, Igualada 1 de febrer de 1919, núm. 2, p.8

[19] Teresa Miret i Solé, La prensa a Igualada (1808?-1982),  Volum 1, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Barcelona, 1983, p. 209

[20] Teresa Miret i Solé, La prensa a Igualada (1808?-1982),  Volum 1, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Barcelona, 1983, p. 305

[21] El Defensor del Noya, Any 1, Igualada 4 de desembre de 1920, núm. 1, p.1