9. 1. El petit imprès modernista a Igualada – Models i anàlisis

Entenc per petit imprès tots aquells elements editats per satisfer necessitats del dia a dia. Elements que són utilitzats en la vida quotidiana i que ens mostren el grau d’acceptació que va tenir el modernisme.

Estan agrupats en els models següents  (Clicant 👉 sobre cada model entraràs en el seu l’anàlisi )

9.2. Calendaris 

9.3. Diplomes 

9.4. Etiquetes 

9.5. Invitacions 

9.6. Menús

9.7. Papereria comercial

9.8. Participacions de casament 

9.9. Postals 

9. 10. Programes d’entitats 

9.11. Programes oficials de Festa Major

9.12. Programes d’actes commemoratius i extraordinaris 

9.13. Recordatoris

Abasten, per tant, tots els camps de la vida pública dels ciutadans d’Igualada, des de les relacions més familiars, passant per la vida associativa, la comercial i acabant amb les grans festes que impliquen a tota la ciutat.  És una radiografia del moment social de la ciutat. 

Passar a ►9.2.. Calendaris

Passar a ►10. Dibuixants i Il·lustradors