9.3. Diplomes

Hi han quatre entitats amb diplomes: Agrupació Artística, Centre Moral i Instructiu de Sant Josep, Escoles Pies i La Llàntia. La naturalesa d’aquests diplomes és diferent segons l’entitat emissora. 

Del diploma de l‘Agrupació Artística sembla que sols se’n va fer una sola unitat. Hi ha una fotografia amb els membres de l’entitat i un dibuix floral signat per Francesc Oriol[1].

El diploma del Centre Moral i Instructiu de Sant Josep, pertany als Jocs Florals que l’entitat va fer l’any 1904. És un diploma que certifica que s’ha guanyat un premi. El dibuix i la composició intenten transmetre la rellevància que se li va voler donar a aquest concurs literari.

Els 3 diplomes dels Escolapis es poden agrupar en dos tipologies. Dos són de valoració del curs realitzat i un d’admissió com a membre de la Congregación de Nuestra Señora de las Escuelas Pías. La temàtica i composició de tots tres és diferents, el més il·lustrat és el de la Congregación de Nuestra Señora de las Escuelas Pías, dels altres dos, el de 1912, és el que presenta una estructura més asimètrica i amb una il·lustració amb les formes corbes més exagerades.

El de La Llàntia es va lliurar als membres del cor en motiu de les Noces d’Or de l’entitat. L’espai reservat al text i la il·lustració floral que hi ha a la dreta sembla que volen reproduir un penó. Tot i ser un imprès de l’any 1926 reflecteix encara  un modernisme de primer període.

Passar a ► 9.4. Etiquetes

Tornar a ⏎  9.1. El petit imprès modernista a Igualada

Per a més informació veure: Annex 1 Catàleg d’elements gràfics – Institucions i associacions


[1] Veure: 10.2. Autors que intervenen en el modernisme gràfic