9.13. Recordatoris

Els recordatoris que ens han arribat són els impresos per a una certa burgesia igualadina, aquella que avui se’n conserven arxius patrimonials com són els Boyer, els Godó, els Sabaté, etc.

La societat igualadina no va encarregar treballs a artistes reconeguts, així, doncs, en tots els casos es parteix, de la personalització d’un imprès triat per catàleg. La Impremta Poncell és la que realitza la majoria dels exemplars, recordem que en altres ocasions ja he dit que aquesta impremta estava lligada als temes d’església, i si parlem de recordatoris, en pràcticament tots els casos, estan lligats a litúrgies eclesials.

En catalogo de quatre tipus: defunció, naixements, primera comunió i primera missa.

En el cas dels recordatoris de defunció el més comú es que sigui un petit díptic, que la part que venia de catàleg era a la portada: amb una al·legoria de la mort. En alguns casos aquesta portada era gofrada i fins i tot calada. L’interior és personalitzava amb les dades del difunt.

Pel que fa als recordatoris de primera comunió, pràcticament tots tenen el mateix esquema, una estampa que en l’anvers hi ha color una al·legoria de l’eucaristia, amb abundant decoració floral, i al revers hi ha la personalització amb el nom de l’infant que fa la primera comunió.  Aquestes estampes també eren triades per catàleg, algunes importades de França, amb una clara influència Art Nouveau, amb abundant decoració floral, recordem que París és on l’Art Nouveau obté en els ornaments de tipus vegetals el seu punt culminant[1].

Els recordatoris de primera missa, segueixen el mateix patró que els de primera comunió, mentre que els de naixement, sols dos exemplars, tenen una coberta gofrada, i cadascun d’ells té una la seva pròpia singularitat.

Com a tret distintiu de la resta d’impresos, cal destacar, en el cas de la Impremta Poncell, la utilització d’una tipografia específica per als noms dels protagonistes del recordatori. Es tracta de la Caratteri Fantasía de la foneria Paolo Albé & Figlio, que no es troba en cap més tipus d’imprès.

Passar a ►10. Dibuixants i il·lustradors

Tornar a ⏎ 9.1. El petit imprès modernista a Igualada

Per a més informació veure: Annex 3 Catàleg d’elements gràfics – Particulars


[1] Gabriel Sterner, Modernismos. Editorial Labor, Barcelona, 1977