13. Bibliografia

A

B

-Bisbal i Cendra, Maria Antònia,  La impremta a Igualada. Miscellanea Aqualatensia/3. CECI. Igualada 1983

-Bisbal i Sendra Maria Antònia, i Maria Teresa Miret i Solé, Diccionari Biogràfic d’Igualadins. Fundació Salvador Vives i Casajuana, Barcelona, 1986

C

-Castellà, Gabriel, El Centenari de la impremta a Igualada. Diari d’Igualada, Igualada, 23, 26 d’agost de 1932, núm. 369-370

-Cirici Pellicer, Alexandre, El modernisme com a totalitat. Serra d’Or, Desembre 1970

-Colomer. Ignasi, Les xilografies de Ca l’Abadal. Inèdit, ACAN-Fonts Impremta Abadal

-Comas i Güell, Montserrat, La Impremta Catalana i els seus protagonistes a l’inici de la societat liberal (1800-1833). Tesi doctoral, Barcelona, 2009

D

-Dalmau, Antoni, M. Teresa Miret, Marta Vives, Els carrers i les places d’Igualada –Nomenclator i historia. Revista Igualada, Igualada, 2020

F

-Fanelli, Giovanni, La Linea Viennese – Grafica Art Nouveau Cantini. Florència 1989

-Fundación Tipográfica Neufville S.A. Viñetas Religiosas. Barcelona-Madrid

-Fundación Tipografica Richard Gans, Gótico Cervantes Orlas de líneaOrnamentaciones Serie 83. Madrid

-Fundacion Tipogràfica Sucesor de A. Lopez (Catàleg tipogràfic), Barcelona

-Fundación Tipografica Sucesor de Antonio López (fulls sols de catàleg tipogràfic) Barcelona

G

-Galtés i Lliró, Maria Carme, Josep Galtés i Cardús (1877-1932) Pinzellades de la vida de l’artista, Revista d’Igualada, núm. 40, Anoia, abril de 2012

Gaspar Camps 1874-1942 – Exposició Antològica, (Catàleg de l’exposició) – Igualada 1980

-Gordon, Bob, 100 fuentes tipográficas. Gustavo Gili, Barcelona, 2009

-Gray, Nicolette, Nineteenth century ornamented typs and title pages. Faber & faber, London 1938

H

J

-Jardí, Enric, El Simbolismo y el Arte Nouveau (Dins el llibre: Mackintosh, Astair). Editorial Labor, Barcelona 1975, p. 64. 

-J.G. Schelter & Giesecke Leipzig, Outils et Machines pour la Typographie. Leippzig, 1902

-Julius Klinkhardt-funderia de letras de imprenta (Catàleg tipogràfic). Leipzig

L

-Llanas, Manuel, El libro y la edición en Cataluña apuntes y esbozos. Gremi d’Industries Gràfiques de Barcelona, Barcelona, 2004

M

– Mercader, Joan, La Ciutat d’Igualada. Editorial Barcino, Barcelona, 1953

– Miret i Solé, M. Teresa, Cercle Mercantil Industrial i Agrícola. Cercle Mercantil, Igualada, 1997

-Miret, Ma. Teresa, i Marta Vives-Sabaté, L’Arquitecte Colomer-Ignasi Colomer i Oms (1878-1967). (Catàleg de l’exposició), Igualada, 2008

– Miret i Solé, Teresa, La premsa a Igualada.  Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, 2 volums, Barcelona, 1983

O

-Otto Weisert Musterbuch von Otto Weisert in Stuttgart. Stuttgart, 1908

P

-Percfect, Cristoppher, Guía completa de la tipografia. Blume, Barcelona, 1994

-Premiata Fonderia Pipografica P. Albé & Figlio- Catalogo Generale di caratteri comuni e di Fantasía. Milano

Q

-Quinney, Airot, Eliseu Trenc i Pilar Vélez, El llibre català en temps del Modernisme. Viena, edicions, Sitges, 2020

R

-Ràfols, J.F. (Director), Dicionari Biogràfico de Artistas de Cataluña. Editorial Millá, Barcelona 1953

-Riba i Gumà, Salvador L’Ateneu Igualadí de la Classe Obrera 1863-1936. Ateneu Igualadí, Igualada, 1988  

RITMES – Josep Campeny Santamaria. (Catàleg de l’exposició). Textos: Lídia Català i Bover, Salvador Oliva i March. Museu de la pell d’Igualada i Comarcal de l’Anoia. Igualada, 2020

S

-Salzmann Schriften J.G. Schelters & Giesecke (Catàleg Tipogràfic). Leipzig

-Satué, Enric, Arte en la tipografia y tipografía en el arte. Bilioteca Azul – Ediciones Siruela, Madrid, 2007

-Schteibschrift: Bauersche Giesserei Schrifgiesserei Flinsch: Fankfurt am Manin, eipzig , Barcelona, Madrid                         

-Socias Batet, Immaculada, Els Abadal, un llinatge de gravadors. Publicacions Abadia de Monterrat, Barcelona, 2007

– Sterner, Gabriel, Modernismos. Editorial Labor, Barcelona, 1977

-Suc. De J. De Neufville – Fundición tipográfica (Catàleg Tipogràfic). Barcelona

-Sucesor de j. De Neufville – Barcelona, Madrid, Bilbao, Sevilla

T                        

-Tipos Weiss – Antigua, Cursiva Semunegra Iniciales. Fundación tipografica Neufville, Barcelona, 1932

– Torras i Ribé, Josep M., Igualada.  Dins l’obra Història de l’Anoia – Volum I, Parcir Edicions Selectes, Manresa, 1988. 

-Trenc i Ballester, Eliseo, Les arts gràfiques de l’època modernista a Barcelona. Gremi d’Indústries Gràfiques de Barcelona, Barcelona, 1977

U

Utensilios Neufville – La casa de Calidad (Catàleg tipogràfic). Barcelona

X

Y

Z