Autor i contacte

PAU LLACUNA i ORTÍNEZ (Igualada 1952)

Llicenciat en Història de l’Art per la Universitat de Barcelona. Gestió d’institucions Artístiques i Cultural per ESADE i curs de Direcció de Projectes Culturals pel CERC. Coordina el Departament de Cultura de la Ciutat d’Igualada. Responsable de l’Espai de Dansa i Música de la Generalitat de Catalunya. Coordinador d’Activitats Pròpies del Servei de Dansa i Teatre de la Generalitat de Catalunya i del Festival Internacional de Teatre de Sitges. Impulsa la Coordinadora de Ferias de Artes Escènicas del Estado español COFAE de la que es president en dos ocasions. Ocupa la Gerència-Direcció executiva de la Fira de Teatre de Tàrrega durant 24 anys. Autor de diverses obres en l’àmbit de la gestió cultural i de la història de l’art.

PUBLICACIONS Y ARTICLES

Publicacions d’ historia de l’art i arxivística

-“Igualada 10 Itineraris per la Ciutat”. CODI – Igualada 1981

-“Guia de l’Arxiu Històric Municipal d’Igualada-Guia d’Arxius Històrics de Catalunya” – Servei Arxiu – Generalitat Catalunya – Barcelona 1982

-“Arquitectura Modernista. Miscellanea Aqualatensia” – CECI, Igualada 1983

-“Arxiu Municipal d’Igualada – Catàleg de llibres d’actes” – Ajuntament Igualada – Igualada 1986 (Coautor con Marta Vives i Sabaté)

-“Itineraris per Igualada. Volum I- El Nucli Antic i El Rec” – Òmnium Cultural Igualada – Igualada 1994

-“Rutes per l’Anoia – Història i Art, La Veu de l’Anoia” – Igualada 1995 (Coautor con Teresa Mascó i Brescó)

-“Itineraris per Igualada. Volum II – El L’Eixample i els Foresteries” – Òmnium Cultural Igualada – Igualada 1996

-“StreetTàrrega” – Colección NATAN – Ajuntament de Tàrrega – Tàrrega, 2015

-“Miquel Llacuna i Alemany  – La recerca del Traç 1915-1967” – Ajuntament d’Igualada, Igualada, 2016

Articles d’historia de l’art i arxivística

-“L’Anoia” – Rosa Sensat – Barcelona – 1983

-“L’Art de l’Anoia” – Revista Arrel / Diputació de Barcelona – Barcelona 1987

-“Pere Massaguer i Colom, terrissaire d’oficis, escultor d’afició” – Revista d’Igualada núm. 7 – Igualada 2001

-“El Pessebre” – Revista d’Igualada núm. 15 – Igualada 2003

-“Celdoni Guixà i Alsina, barroc o neoclàssic” – Revista d’Igualada núm. 21 – Igualada 2005

-“Josep Valentí, escultor sense divismes” – Revista d’Igualada núm. 30 – Igualada 2008

-“Gaspar Rica: La invenció, l’amulet, el talismà” – Revista d’Igualada núm. 36 – Igualada 2010

-“La història d’Igualada de Mn. Segura, Un llibre modernista” – Revista d’Igualada núm.37 – Igualada 2011

-“Les intervencions artístiques de Miquel Llacuna i Alemany a la Basílica de santa Maria d’Igualada” – Revista d’Igualada, nçum. 45 – Igualada 2013

-“Trabajar me Parte el día” – Revista d’Igualada, núm. 50 – Igualada 2015

-“Lídia Borràs: del ple al buit com a subjecte” – Revista d’Igualada  -Igualada 2015

-“Les intervencions artístiques de Miquel Llacuna i Alemany a la basílica de Santa Maria” – Revista d’Igualada núm. 45 – Igualada 2013

-“Gaspar Rica: L’amulet, el talismà” – Revista d’Igualada núm. 36 – Igualada 2010

-“Avui quan parlem del Rec… Els edificis modernistes” – Anoia Diari (Paper) – Octubre 2016

-“Dolors Gómez i Ramon (Lolompasi) – Pintura amb intenció” – Revista d’Igualada núm. 54 – Igualada, 2016

-“Un projecte fallit per a la plaça del Rei obra d’Ismael Smith i Pelai Martínez – Revista Igualada núm. 61 Igualada 2019

Publicacions de gestió cultural

-“Ferias de Teatro del Estado español” – Coordinadora de Ferias de Teatro. 2002 (con Carmen Gallo, Nork Chiapuso)

– “Feria, Fiesta, Festival – Evolución de un concepto” – Edicicions Universidad de Lleida – Lleida 2.003 (con María Luisa Otal Portolés, Eduard Ribera y Pujol)

-«Coordinadora de Ferias de Artes Escénicas del Esrtado español”- COFAE 2006-2016- Apuntes Històricos. Madrid, 2016 (Documentalista: Isabel Fernàndez)

-“ Repensar la organización de un festival – Reflexiones en voz alta desde la experiencia y las lectura”, Ediciones Documenta/Escénicas, Córdoba (Argentina), 2017

-Text en el llibre de Josep Bou “ Teatre Territori Tàrrega» – IEI -Diputación de Lleida, Lleida 2018

Articles de gestió cultural

-“Les Fires de Teatre, la cultura com a fenomen de Mercat” – Revista de Igualada nº 9 – Igualada 2001

-“Tarrega, la feria, FiraTàrrega – Cultura y Municipio – políticas Culturales Municipales de Cataluña” – Departamento de periodistas y comunicación de AUB – Barcelona 2007. (con Oriol Martí)

-“El teatre de carrer –políticas culturals” – Revista d’Igualada núm.29 – Igualada 2008

-“El modelo de FiraTàrrega: planificación, realización y evaluación – 4º Libro de Buenas Prácticas”. Generalidad de Cataluña, Departamento de Innovación, Universidades y Empresa – Barcelona 2010

-“Origen y Evolución de la ferias de Artes Escénicas en las industrias culturales: presente y futuro” – Universidad de Deusto – Estudios del Ocio – Documentos de Estudios de Ocio núm. 41 – Bilbao 2010

-“Els Reis d’Igualada. Propostes per a un possible debat de Futur” – Revista d’Igualada, num. 49 – Igualada 2015

-“Es posible trabajar en red” 2016 – www.profestival.com

-“Treballar en una associació: Predisposició i Generositat” – Revista d’Igualada núm. 52 – Igualada 2016

-«Director artístico & director ejecutivo» – Artes Escénicas/La revista de la academia – 16 de març de 2020 – Madrid

-«El arte callejero, los no lugares y la nada» – Revista de rgc ediciones – Argentina, 2020 – http://rgcediciones.vom.ar/#revista –