2.3. Constants estructurals i decoratives

Entenc per constants aquells elements que es van repetint en els diferents edificis modernistes d’Igualada, no amb la voluntat de pensar que a Igualada té un modernisme amb unes característiques particulars, però sí amb la intenció de veure criteris i tendències.

Passar a ► 2.3.1. estuctures dels edificis