2. Catàleg: descripció i constants

2.1. Plantejaments inicials numèrics

2.2. Catàleg, fitxes tècniques i descripció dels edificis

2.3. Constants estructurals i decoractives

                  2.3.1. Estructures dels edificis: Simetries i asimetries – Característiques segons la seva situació  

                  2.3.2. Les arts decoratives i industrials: Relleus i formes escultòriques – Ceràmica i rajola decorada – Ferros decorats – Esgrafiats

                  2.3.3. El totxo: decoració versus estructura