4.2. Relació per ordre cronològic dels edificis que es poden considerar postmodernistes a Igualada

1921 Hispano Igualadina – Plaça de Catalunya, 1 – Arquitecte: Josep Pausas i Coll[1] – Industrial-Garatge/Cotxeres – Edifici inclòs el Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic     /Catàleg de la Ciutat d’Igualada

1922 Antoni Barral i Vives – Carrer de la Concepció, 10 – Arquitecte: Josep Pausas i Coll[2] – Habitatges familiars – Edifici inclòs el Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic /Catàleg de la Ciutat d’Igualada

1922  Josep Linares i Linares – Carrer del Sol, 15 – Arquitecte: Josep Pausas i Coll[3] – Industrial – Adoberia

1922 Dipòsits de l’Enxup – Ajuntament d’Igualada – Plaça de l’Enxup – Arquitecte : Josep Pausas i Coll [4] – Industrial – Elevador d’aigua – Edifici inclòs el Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic     /Catàleg de la Ciutat d’Igualada

1922  Antiga fàbrica Roca i Clos – Passeig de Mossèn Cinto Verdaguer, 55 – Arquitecte: Salvador Valeri i Pupurull [5] – Edifici inclòs el Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic     /Catàleg de la Ciutat d’Igualada

1924 Josep Vich i Ribera – Passeig de Mossèn Cinto Verdaguer, 93 – Arquitecte: Josep Pausas i Coll[6] – Habitatges familiars

1925 Pere Pol – Carrer de Sant Vicenç, 52 – Arquitecte: Roberto Navarro i Blanco [7] – Industrial – Fuster – Enderrocat

1925 Salvador Murt i Valls – Carrer del Cardenal Vives, 12 – Arquitecte : Josep Pausas i Coll[8] – Habitatges familiars – Enderrocat  l’any 2019

1928 Ramón Enrich i Tudó – Rambla se Sant Ferran, 33 – Arquitecte: Josep Pausas i Coll[9] – Habitatges familiars – Edifici inclòs el Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic /Catàleg de la Ciutat d’Igualada

1928  Jordi  Albareda i Camins[10] – Passeig de Mossèn Cinto Verdaguer, 48 – Arquitecte: (Illegible en el plànol) – Habitatges familiars – Edifici inclòs el Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic     /Catàleg de la Ciutat d’Igualada

1928  Banc Central[11] – Rambla del General Vives, 18 / Carrer de Sant Cristòfol – Arquitecte: (Desconegut) – Industrial – Oficines – Enderrocat l’any 1998[12]

1927  Bartomeu Biosca i Viñals – Rambla Nova, 42 – Arquitecte: Ramon Freixe i Mallofré [13] – Edifici mixt – Edifici inclòs el Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic     /Catàleg de la Ciutat d’Igualada

1928  Elevador d’aigua de Rigat – Carrer de Carme Verdaguer, 29 – Arquitecte: (Desconegut) [14] – Industrial – Elevador d’aigua

1930  Cases Barates – Carrer de Francesc Morgades, 13-29 – Arquitecte: Navarro [15] – Habitatges familiars – Edifici inclòs el Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic /Catàleg de la Ciutat d’Igualada

1931 Asil del Sant Crist – Carrer de Milà i Fontanals, 8 – Arquitecte: Joan Rubió i Bellver – Geriàtric – Edifici inclòs el Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic     /Catàleg de la Ciutat d’Igualada

En tots aquests edificis, exceptuant l’Asil del que parlaré més endavant, tenen com a elements que hereten del modernisme, la utilització del totxo amb ornamentacions més o menys abarrocades, el trencadís (fet curiós si pensem que durant tot el període del 1899 al 1920 quasi no el trobem en cap construcció), els relleus de motlle, molt semblants als dels edificis modernistes però amb composicions molt carregades i també algun que altre esgrafiat.

A totes aquestes característiques cal afegir-hi les solucions en les obertures que posa en voga Josep Pauses i Coll, hereves de Pau Salvat i Espasa i Isidre Gili Moncunill, que s’actualitzen i s’adapten al llarg dels anys quedant quasi com una característica de les construccions, sobretot les industrials, igualadines.

Passar a ► 4.2. L’Asil: últim gran edifici d’Influència modernista a Igualada


[1] ACAN-AMI Expedient d’Obres 141/1921

[2] ACAN-AMI Expedient d’Obres 42/1922

[3] ACAN-AMI Expedient d’Obres 52/1922

[4] Dades de la construcció: Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic /Catàleg de la Ciutat d’Igualada

[5] ACAN-AMI Expedient d’Obres 177/1922. A la façana hi ha l’any de finalització de l’obra 1923

[6] ACAN-AMI Expedient d’Obres 544/1924

[7] ACAN-AMI Expedient d’Obres 171/1925

[8] ACAN-AMI Expedient d’Obres 251/1925

[9] María Dolores del Castillo Álvarez-Cedrón, Cent obres Modernistes d’Igualada. Ajuntament d’Igualada-Fundació Caixa de Manresa-Publicacions de l’Abadia de Montserrat. Barcelona, 2000

[10] ACAN-AMI Expedient d’Obres 149/1928

[11] Informació extreta de: “Gaseta Comarcal” Any 2, Igualada 12 de desembre de 1928. N 311. p. 4

[12] En l’entrada del nous edifici, projectat l’any 1998 per Jaume Riba i Samarra, s’hi conserva una reproducció de la sanefa de totxo que coronava la antiga construcció.

[13] D’aquest edifici no es conserva l’expedient d’obres e l’ACAN – AMI, citat per: María Dolores del Castillo Álvarez-Cedrón, Cent obres Modernistes d’Igualada. Ajuntament d’Igualada-Fundació Caixa de Manresa-Publicacions de l’Abadia de Montserrat. Barcelona, 2000

[14] Data de la construcció: Anoia, L’, Inventari de Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. Generalitat de Catalunya-Departament de Cultura. Barcelona, 1997

[15] Dades de construcció: Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic /Catàleg de la Ciutat d’Igualada