2.1. Plantejaments inicials numérics

A continuació hi ha la llista del edificis modernistes d’Igualada i la seva descripció.

Els edificis els catalogo per l’any de signatura de projecte. Entre els dos períodes en tenim un total de seixanta un edificis, dels quals trenta cinc són el primer període i vint-i-sis del segon.

L’any que hi han més construccions modernistes en el primer període és el 1903 amb onze construccions, mentre que en el segon període és l’any 1919 amb sis.

Total, per anys, del número d’edificis modernistes catalogats i comparació amb el total de llicències d’obres presentades a l’Ajuntament per a la seva aprovació

Any Construccions Modernistes Catàleg Total de llicències d’obres Any Construccions Modernistes Catàleg Total de llicències d’obres
1899 1   1911 4 110
1900 2 65 1912 3 116
1901 4 45 1913 3 104
1902 2 166 1914 2 96
1903 11 97 1915 0 105
1904 3 75 1916 1 131
1905 6 67 1917 5 219
1906 2 71 1918 0 226
1907 2 64 1919 7 420
1908 1 77 1920 2 394
1909 0 82      
1910 1 85      

Com podem veure el número de construccions modernistes es un número poc significatiu respecte el total de llicències d’obres demanades.

Per la seva tipologia classifico: dos edificis destinats a entitats socials i trenta dos que es destinen a habitatges tant unifamiliars com plurifamiliars. Indústries en tenim quinze, i edificis públics dos. Hi ha vuit construccions que són mixtes (habitatge més comerç/indústria) i dos que els poso en un apartat d’altres.

Les dues entitats social són del primer període, que és també quan hi han més edificis d’habitatges, un total de vint-i-dos, dels qual setze són plurifamiliars, sis unifamiliars i sis edificis mixtes (habitatge més comerç i/o indústria).

En el segon període, els habitatges baixen a deu, mentre també que hi ha tretze indústries (de les que vuit són adoberies, hi ha una fàbrica de gènere de punt, un magatzem de vins), dos edificis mixtes i un sense especificar funcionalitat.

Total per tipologies, separant primer i segon període

  1r. Període 2n. Període Total
Entitats Socials 2   2
Habitatges 22 10 32
Edifici mixt (habitatge més comerç / indústria) 6 2 8
Indústries 2 13 15
Edificis públics 2   2
Altres 1 1 2
Totals 35 26 61

Passar a ► 2.2. Catàleg, fitxes tècniques i descripció dels edificis