Bibliografia (Arquitectura)

A

-Àlvarez Gonzàlez, Teresa – Enrique Martínez i Glera, Los Azulejos de la casa Garrigosa de Logroño, una muestra del modernismo catalán, Inclós en Tradición y Modernidad. La Ceràmica en el modernismo. Recull de ponències del IX Congreso Anual de la Asociación de Ceramologia.  Actes del Congrés. Espluges de Llobregat, 2004

Anoia, L’, Inventari de Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. Generalitat de Catalunya-Departament de Cultura. Barcelona, 1997

Anuario de la Asociación de Arquitectos de Catalunya para 1900, 1923 i 1928

-Argan, G. Carlo, Sobre el concepto de tipología arquitectónica. Cátedra de Composición-Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona, Barcelona, 1974

Art català, L’, F.P. Verriè (Realització tècnica). Editorial Aymà. Barcelona, 1958

-Aymar, Jaume, El Ferment d’una arquitectura diferent. Dins “El Modernisme” Francesc Fontbona (Direcció). A l’entorn a l’arquitectura. Volum 2.  Edicions l’Isard. Barcelona. 2002

B

-Barjau, Santi, L’Elegància cosmopolita d’Enric Sagnier.  Dins “El Modernisme” Francesc Fontbona (Direcció). A l’entorn a l’arquitectura. Volum 2.  Edicions l’Isard. Barcelona. 2002

-Bassegoda Nonell, Juan, Los maestros de obras de Barcelona. Edit. Tècnicos Asociados. Barcelona, 1973

-Brech, Martí, Barro y Arte, “El Igualadino”. Igualada 17 de setembre de 1893, any 1, n. 20,

-Bisbal i Sendra, Maria Antònia, La impremta a Igualada”. Miscellanea Aqualatensia/3 . CECI. Igualada, 1983

-Bisbal i Sendra, Maria Antònia-Maria Teresa Miret i Solé, Diccionari Biogràfic d’Igualadins. Fundació Salvador Vives i Casajuana. Barcelona, 1986

-Bohigas, Oriol, Josep Puig i Cadalfach, Un modernista diferent. Dins “El Modernisme” Francesc Fontbona (Direcció). A l’entorn a l’arquitectura. Volum 2.  Edicions l’Isard. Barcelona. 2002

-Bohigas, Oriol, Lluís Domènech i Montaner, Arquitecte Modernista.  del llibre Lluís Domènech i Montaner en el 50è aniversari de la seva mort 1850-1923. Lluís Carulla. Nadal, 1973

-Bohigas, Oriol, Reseña y catálogo de la arquitectura modernista. Editorial Lumen. Barcelona, 1973

-Bohigas,Oriol, L’arquitectura a Catalunya 1911-1921-El Noucentisme.  Capítol del llibre de l’Art Català contemporani. Enric Jardí (Direcció). Edicions Proa. Barcelona, 1972

-Bohigas, Oriol, Arquitectura Modernista. Lumen. Barcelona, 1968

-Bracons i Clapés, Josep, Els medievalismes en l’arquitectura modernista.  Dins “El Modernisme” Francesc Fontbona (Direcció). A l’entorn a l’arquitectura. Volum 2.  Edicions l’Isard. Barcelona. 2002

-Burgeño, Jesús, Cartografia urbanística menor de l’antic municipi de Sarrià (Barcelona) 1842-1921. “Treballs de la Societat Catalana de Geografia” n. 80. Desembre, 2001.

C

-C (Carner Antoni), La Pajarera abatida “Igualada”. Igualada, 14 de setembre de 1963, n. 1.128

-Carner, Antoni, Un pintor Igualadí – Gaspar Camps 1874-1942. CECI. Igualada, 1953

-Castillo Álvarez-Cedrón, María Dolores del, Cent obres Modernistes d’Igualada. Ajuntament d’Igualada-Fundació Caixa de Manresa-Publicacions de l’Abadia de Montserrat. Barcelona, 2000

-Castillo, Homero, Estudios críticos sobre el modernisme. Editorial Gredos. Madrid, 1974

-Cirici i Pellicer, Alexandre, El arte mordernista catalán. Editorial Aymà. Barcelona, 1951

-Cirici i Pellicer, Alexandre, Les arts decoratives Dins “L’art Català contemporan” Enric Jardí (Direcció). Edicions 62. Barcelona 1975

-Cirici i Pellicer, Alexandre, Puig i Cadafalch, Somni, civilització i riquesa (1876-1956). “Serra d’Or “ 1968

-Cirici i Pellicer, Alexandre, Alexandre de Riquer capdavanter de correntites, Dins el llibre, Alexandre de Riquer l’home, l’artista, el poeta. Comissió organitzadora de l’homenatge a Alexandre de Riquer. Calaf, 1978

-Cirici i Pellicer, Alexandre, La arquitectura de Puig i Cadafalch.”Cuadernos Arquitectura”. Barcelona 1966 – 1r. Trimestre n. 63

-Cirici i Pellicer, Alexandre, L’arquitectura catalana, Edicions Teide, Barcelona 1975

D

-Dalmau, Antoni, M. Teresa Miret, Mata Vives, Els carrers i les places d’Igualada – Nomenclàtor i història.  Revista d’Igualada. Igualada 2020

-Dorfles, Gillo, La arquitectura Moderna. Seix i Barral. Barcelona, 1957

E

El casc antic d’Igualada – Evolució arquitectònica i urbanística. M.I.Ajuntament. Igualada, 1978

-Equip 5, Nº 9 Les cases setcentistes. “Igualada Periódico del Anoia”. Igualada, 15 de juny de 1978. n. 2506  

-Equip-5, Nº15 El neoclàssic a Igualada – L’Ajuntament i edificis particulars. “ Igualada Periódico del Anoia”. Igualada 9 de setembre de 1979. N. 2515

-Equip-5, Nº 12 L’escorxador I – Història. “Igualada Periódico del Anoia” Igualada, 29 de juliol de 1978 n. 2510

-Equip-5, Nº 13 L’Escorxador – Edifici Modernista. “Igualada Periódico del Anoia”. Igualada 12 d’agost de 1978. n. 2511

-Equip-5, Nº 14 L’escorxador III – Abandó. “Igualada Periódico del Anoia”. Igualada 26 d’agost de 1978. n. 2512

-Equip-5, Nº21 Edificis modernistes al casc antic.” Igualada Periódico del Anoia”. Igualada 14 d’octubre de 1978. n. 2527

E-scala i Romeu, Glòria, L’herència d’Alphonse Mucha a Catalunya: Gaspar Camps i Junyent (Igualada 1874-Barcelona 1942). “Revista de Catalunya 184”. Barcelona maig de 2003jj.

F

-Fahr-Becker, Gabriele, El Modernisme. Editorial Könemann. Colonia, 1996

-Freixa, Mireia, Lluís Moncunill constructor de la ciudad industrial. “Estudios pro-arte” n. 5

-Freixa Mieria, Terrassa entre el Modernisme i el Noucentisme, Tesi llegida a Barcelona, 1977

-Ferriol, F, Necrològica de José Pausas Coll. Anuario – Asociación Arquitectos de Cataluña. Barcelona, 1928

-Flores, Carlos, El Modernismo catalán. Dins Historia de la arquitectura moderna, Leonardo Benevolo (Direcció)  Editorial Gustavo Gili. Barcelona, 1974

-Fontbona, Francesc-Francesc Miralles, Història de l’Art català Volum VII – Del Modernisme al Noucentisme 1888-1917.  Edicions 62. Barcelona, 1985

-Fullana, Miquel, Diccionari de l’arts i dels oficis de la construcció. Editorial Moll. Mallorca, 1974

G

-Galtés i Lliró, Maria del Carme, Josep Galtés i Cardús (1877-1932) Pinzellades de la vida de l’artista. “Revista d’Igualada”. Anoia  Abril de 2012. n. 40 

-Galtés i Lliró, Maria del Carme. Josep Galtés i Cardús: El Modernisme a Igualada. “El Cercle”. Època III  Barcelona 1 de juny de 2010. n.4

-Garcia i Clavero, Manuel, La V Exposición Internacional de Belles Arts i Indústries Artístiques. Departament d’Història de l’Art – Universitat de Barcelona, Treball de Màster 2015-2016 NIUB 15388472

-García-Martín, Manuel, Relieves escultóricos de Barcelona. Catalana de Gas y Electricidad S.A. Imp. Vila Sala Hnos . Barcelona, 1983

H

-Hernàndes-Cros, J. Emili-Gabriel Mora. Xavier Pouplana, Arquitectura de Barcelona. Publicacions Colegio Oficial de Arquitectos de Cataluña y Baleares. La Gaya Ciencia. Barcelona, 1973

J

-Juan i Torner, Albert, Necrológica de Pau Salvat i Espasa. Anuario – Asociación Arquitectos de Cataluña. Barcelona, 1923

L

-Lacuesta, Raquel, El Nivell dels modernistes menors, Dins “El Modernisme” Francesc Fontbona (Direcció). A l’entorn a l’arquitectura. Volum 2.  Edicions l’Isard. Barcelona. 2002

-Lacuesta, Raquel-Xavier González Toran-Lluis Casals, Modernisme a l’entorn de Barcelona, arquitectura i paisatge. Diputació de Barcelona-Xarxa de municipis. Barcelona, 2006

-Llacuna i Ortínez, Pau ,La història d’Igualada de Mn. Segura, Un llibre modernista. “Revista d’Igualada”. Anoia abril de 2011. n.37

-Llacuna i Ortínez, Pau. Pere Massagué i Colom, Terrissaire d’ofici, escultor d’afició. “Revista d’Igualada”. Anoia Abril 2001. n.7

-Llacuna i Ortínez, Pau, Itineraris per Igualada-El nucli antic i el Rec. Volum 1. Ajuntament d’Igualada-Òmnium Cultural. Igualada, 1995

-Llacuna i Ortínez, Pau, Itineraris per Igualada-L’eixample i les foristeries, Volum 2. Ajuntament d’Igualada-Òmnium Cultural. Igualada, 1996

-Llacuna i Ortínez, Pau, L’Arquitectura Modernista a Igualada. CECI. Miscellanea Aqualatensia/3. Igualada, 1983

-López i Pérez, Fàtima i Marta Saliné i Perich, El Modernisme i les flors. De la natura a l’arquitectura. Museu Esplugues de Llobregat. Museu d’Art de Cerdanyola. Diputació de Barcelona. Barcelona, 2019

M

-Macià,Teresa. Paraments i revestiments en l’arquitectura modernista, Dins “El Modernisme” Francesc Fontbona (Direcció). A l’entorn a l’arquitectura. Volum 2.  Edicions l’Isard. Barcelona. 2002

-Mercader, Joan, La ciutat d’Igualad. Editorial Barcino. Barcelona, 1953

-Miret i Solé, M. Teresa, Cercle Mercantil Industrial i Agrícola – Història. Cercle Merctantil.  Igualada, 1997

-Miret i Solé, Ma. Teresa-Marta Vives i Sabaté, L’Arquitecte Colomer, Ignasi Colomer i Oms (1878-1967). Catàleg de l’exposició. Igualada, 2008.

-Morris, Wiliam, Arte i Sociedad industrial. Fernando Torres editor. Valencia, 1870

-Morris, Wiliam, Las artes Menores.  Centellas. Barcelona, 2018

N

Nou escorxador. “ El Igualadino”. Igualada 27 d’agost de 1905. Any 2. n. 54

Nou escorxador. “ Nova llevor”. Igualada 2 d’agost de 1905. Any 1. n. 15,

Nou escorxador públich. “Sometent”. Igualada 24 d’agost 1905. Any 1. n. 13

O

Ordenanzas Municipales de la Ciudad de Igualada. Ayuntamiento de Igualada. Imprenta Abadal. Igualada, 1894

P

-Pascual i Domènech, Pere, La Electra Igualadina i el fènix del procés d’industrialització igualadí (1903-1930).  Miscellanea Aqualatensia/17. CECI. Igualada, 2017

-Prat Vives, Caterina, Ca la mamita, un edifici modernista al cor d’Igualada. “Revista d’Igualada”. Anoia desembre 2008. n. 30

-Pujadas, Anna, La decoració en els edificis modernistes catalans i els tractats d’arquitectura. ”Locus Amaenus” núm. 4. Barcelona, 1998-1999

R

-Ràfols, Josep Francesc, Diccionario Biográfico de Artistas de Catalunya. Editorial Millà. Barcelona 193. Volum. 2

-Ràfols, Josep Francesc, Modernismo y Modernistas. Edicions Destino. Barcelona, 1949

-Riba i Gumà, Salvador, L’Ateneu Igualadí de la classe obrera 1863-1939. Ateneu Igualadí. Igualada, 1988

-Ruskin, Jhon, Las siete lámparas de la Arquitectura. Editorial MAXTOR. Valladolid, 2015

S

-Segura, Joan, Història d’Igualada. Impremta d’Eugeni Subirana. Barcelona, 1907 (Volum 1) – 1908 (Volum 2)

-Solà Morales, Ignasi, Las construcciones agrarias en Cataluña. Ediciones del Col·legi d’Arquitectes. Barcelona 1976.

-Solà Morales, Ignasi, Cèsar Martinell Brunet. Construccions agràries a Catalunya. Gaya Ciencia. Barcelona, 1975

-Solà Morales, Ignasi, Joan Rubió i Bellver y la fortuna del gaudinisme. Col·legio Oficial de Arquitectos de Cataluña y Baleares. Barcelona, 1975

T

-Torras i Ribé, Josep Maria, Igualada, Dins l’obra Història de l’Anoia. Edicions Selectes. Manresa, 1968

-Torras i Ribé, Josep Maria, Trajectòria d’un procés d’industrialització frustat. CECI. Miscellanea Aqualatensia/2.  Igualada, 1974

-Vila-Grau, Joan, Les vidrieres modernistes catalanes. “Revista Sant Jordi” Desembre 1974. n. 94

V

-Velázquez, Roger, L’Asil-L’Asil del Sant Crist d’Igualada. Institut Municipal de Cultura. Ajuntament d’Igualada. Igualada, 2015